Onze trainer Reynhoud Kroezen behaalt ASS certificaat

Onze trainer Reynhoud Kroezen heeft de Rots en Water training voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met goed gevolg afgesloten. Vrijdag 18 december 2015 mocht hij uit handen van oprichter van het Rots en Water instituut, Freerk Ykema, het felbegeerde certificaat in ontvangst nemen.

De training richt zich op de basisvaardigheden en begrippen van het Rots en Water programma gerelateerd aan de kwaliteiten en ontwikkelingsproblemen van kinderen met ASS. Tijdens deze training leren de deelnemers hoe zij de verschillende Rots en Watervaardigheden kunnen gebruiken in omgang met, en onderwijs en therapie aan kinderen en volwassenen met ASS.

Door de psycho-fysieke didaktiek, het duidelijke Rots en Water- begrippenstelsel gehanteerd binnen een helder, positief mensconcept heeft Rots en Water een bijzondere toegevoegde waarde aan onderwijs en therapie voor kinderen met ASS.

Doelstellingen van de training zijn: bewustwording van eigen emoties en energie, het uiten en leren kanaliseren van emoties en energie, omgaan met spanning en spannende situaties, eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven en inzicht verwerven
in andermans grenzen, gevoel krijgen voor tastverhoudingen, het vergroten van de concentratieboog, fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten, het eigen gedrag beter leren sturen met de begrippen rots en water etc.

Wij feliciteren Reynhoud met dit behaalde resultaat en we hopen nog lang van jouw kennis en ervaring gebruik te mogen maken.