Omgaan met agressie

Agressie bestaat in verschillende vormen. Om met agressie om te kunnen gaan is het noodzakelijk om de verschillende vormen van agressie te kunnen herkennen. Hier wordt in onze trainingen de nodige aandacht aan besteed.

Als een deelnemer de vorm van agressie kan herkennen dan kan hij of zij bewust kiezen voor een reactie die op dat moment het best passend is. Door veelvuldig te trainen wordt het op een juiste manier reageren een automatisme.

Door een juiste reactie bestaat de kans dat escalatie voorkomen kan worden. Omgaan met agressie is niet makkelijk maar de-escaleren kun je leren! Niet uit een boekje maar door het trainen in een veilige omgeving.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@weerbaarheidstrainers.nl en wij zullen je uitgebreid informeren.