Weet jouw personeel hoe te handelen tijdens een overval?

Waarom zou je jouw personeel een overvaltraining aanbieden?

Het volgen van een overvaltraining heeft op meerdere gebieden een positief effect.

Op het gebied van preventie  krijgen jouw medewerkers meer kennis en zij zullen hierdoor de preventiemaatregelen consequent handhaven doordat zij de achtergrond van deze maatregelen beter begrijpen. Het gehele veiligheidsbewustzijn wordt vergroot.

De kans dat jouw bedrijf te maken krijgt met een overval kan door preventiemaatregelen worden verkleind maar kan nooit helemaal uitgesloten worden. Jouw personeel wordt getraind om tijdens een overval op de juiste manier te reageren. Dit alles volgens het RAAK-principe.

Een overval is een gebeurtenis met een grote impact. Het blijkt uit onderzoek dat het verwerken van een overval beter verloopt bij medewerkers die een training hebben gevolgd.

Een van onze trainers spreekt vanuit 1e hand over het gevaar van een overval, van agressie en escalaties.

Graag informeren we jou welke mogelijkheden er zijn voor jouw onderneming.

Vergroot je veiligheidsbewustzijn.