Inhoud van de training

Omdat iedereen specifieke wensen en doelstellingen heeft wordt voor iedere doelgroep een training op maat gemaakt. Bij deze trainingen houden wij rekening met reële situaties waarmee je mogelijk al te maken hebt gehad of die in de toekomst aan de orde kunnen komen.

Hierbij is het dan ook van groot belang dat we uitgebreid kennis maken met de persoon of de onderneming die een training van ons afneemt. Het maakt hierbij niet uit om welke training het gaat. Vooraf wordt de situatie goed in kaart gebracht door middel van een intakegesprek en worden de leerdoelen vastgesteld.

Al onze trainingen zijn zeer praktijkgericht. Of het nu gaat om een weerbaarheidstraining op een basisschool, een overvaltraining voor personeel van een tankstation of een agressietraining voor een  treinconducteur, alle trainingen zijn praktijkgericht en gebaseerd op werkelijke situaties!

Vanzelfsprekend zorgen we voor een veilige omgeving om in te trainen. Hierbij worden de deelnemers uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken vooraf, tijdens en na de training.

Na afloop van de training volgt altijd een evaluatie en wordt nagegaan of de gestelde leerdoelen behaald zijn. Tevens wordt bekeken of de training aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldaan heeft.